نمونه سوال کامل دستگاه عصب

نمونه سوال کامل دستگاه عصب

نمونه سوال کامل دستگاه عصب

به نام خدا

 

نمونه سوالات نوروآناتومی (55 سوال) ،  بافت (25سوال) و  (هر سه دارای پاسخ تشریحی) و

فیزیولوژی (39 سوال)  (با پاسخ کلیدی)

 

توجه:فایل میانترم عصب با فایل مشابه در سایت مشترک است. 

 

تعداد فایل 4، فرمت pdf

 

 

هر گونه کپی برداری و پخش کردن سوالات شرعا حرام می باشد

 

 

 

 

هر گونه کپی برداری و پخش کردن سوالات شرعا حرام می باشد

 

 

UMSHAMED.SELLFILE.IR